Kulturna društva so v občini Ivančna Gorica največji nosilci društvene dejavnosti. Na eni strani so oprta na tradicijo oziroma na kulturno izročilo, po drugi strani pa so odprta ustvarjalnosti, ki jih poklicne kulturne ustanove ne sprejemajo,  kot so npr. folklora, godbeništvo itd.  Zato je osnovni namen ZKD Ivančna Gorica – Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju ZKD) spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, povezovanje vseh kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter hkrati kulturna vzgoja in izobraževanje…
Več

Vsi vemo, da so za ohranjanje zdravja in dobrega počutja pomembni zdrava prehrana, vsakodnevno gibanje in dovolj spanja. Živila, ki nas v uravnoteženi zdravi prehrani varujejo pred boleznimi, se imenujejo superživila. Namenjen jim je današnji prispevek Jezikovnih vozlov s Kristino M. Pučnik. Superživila so v slovenščini razmeroma nov izraz, čeprav že dolgo poznamo živila s posebnim varovalnim učinkom, npr. zelje, česen in stročnice. Jezikovne vozle nam predstavljajo predvsem tista superživila, ki k nam prihajajo v ...
Preberi več
V zadnjem letu so se številne dejavnosti preselile na splet, s tem pa se je povečalo tudi pisanje elektronskih pisem oz. e-pisem. Elektronsko dopisovanje je sicer že dolgo pomembna sestavina uradovalnega in poslovnega sporočanja, vedno bolj pa tudi osebnega dopisovanja. Današnji prispevek Jezikovnih vozlov s Kristino M. Pučnik je zato namenjen pisanju elektronskih pisem. Pri e-dopisovanju je bistveno, da se držimo načel kratkosti in jedrnatosti. Seveda mora pri tem ostati naše sporočilo jasno in razumljivo, ...
Preberi več
V ivanški občini slovenski kulturni praznik vsako leto obeležimo s posebno prireditvijo, na kateri se vsako drugo leto podelijo tudi Jurčičeve nagrade. Jurčičeva priznanja in plakete prejmejo posamezniki in skupine, ki so pomembno prispevali k razvoju kulture v domačem okolju. Na podlagi razpisa, ki ga pripravi Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica, lahko posamezniki, skupine ali društva, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo, predlagajo kandidate. Med prispelimi predlogi so bile letos izbrane tri prejemnice ...
Preberi več