Podeljene Jurčičeve plakete in priznanja za leto 2023

ZKD

ponedeljek, 6. februarja 2023

Letošnji slovenski kulturni praznik smo zaradi bližajočih se zimskih počitnic praznovali že v petek, 3. februarja 2023. Na odru kulturnega doma v Stični so prireditev z naslovom »Pod lipo zeleno« pripravili Občina Ivančna Gorica, Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in KD Stična.

Več o praznovanju si lahko preberete na spletni strani občine Ivančna Gorica: https://bit.ly/3RAO6fq

Podeljena so bila tudi Jurčičeva priznanja in plakete za izjemne zasluge na področju ljubiteljske kulture v občini Ivančna Gorica. Priznanja ZKD občine Ivančna Gorica, ki se podeljujejo bienalno, sta podelila župan Dušan Strnad in ambasadorka občine Ivančna Gorica Dragica Šteh.

S ponosom vam predstavljamo prejemnike Jurčičevih plaket in priznanj. Pošiljamo jim iskrene čestitke in jim želimo še naprej veliko ustvarjalnosti in vztrajnosti pri njihovem delovanju.

 

JOŽICA LAMPRET, prejemnica Jurčičeve plakete

Jožica Lampret, upokojena profesorica kemije, je aktivna članica Kulturnega društva Harmonija in predsednica Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica.

Večkrat je izrazila misel, da tudi po upokojitvi človek ne sme preveč obstati, da je treba delovati na raznih področjih, ki človeka veselijo in ga krepijo, tako umsko kot telesno. Po njenem mnenju je to prispevek k boljšemu zdravju in tudi boljši družbi. Udejstvuje se v Kulturnem društvu Harmonija, kjer je od leta 2014 predsednica Ženskega pevskega zbora Harmonija. Pevski zbor uspešno usmerja s predlogi in pobudami ter ustvarja prijetno in spoštljivo vzdušje med članicami.

V Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica se je včlanila leta 2012 in takoj postala glavna urednica glasila Utrinki, ki ga je kasneje v celoti oblikovno in vsebinsko prenovila. Ko je leta 2014 prevzela vodenje univerze, je na pobudo slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje pričela z aktivnostmi za delovanje v samostojnem društvu in ne več pod okriljem Zveze kulturnih društev, kot je izobraževanje starejših potekalo do tedaj. Od leta 2016 je predsednica formalno registriranega Društva Univerza za tretje življenjsko obdobje Ivančna Gorica. Društvo sedaj povezuje 70 do 100 članov, ki se izobražujejo na različnih področjih.

Za vse starejše, ki so ohranili radovednost in želijo izvedeti še kaj novega, je dejavnost društva nepogrešljiva. Za njegovo uspešno delovanje in oblikovanje raznolikih izobraževalnih, kulturnih, socialnih in raziskovalnih vsebin, ki so uporabnikom dostopne na lokalnem nivoju, je zaslužna predsednica, Jožica Lampret. S svojim desetletnim požrtvovalnim, ustvarjalnim, zavzetim in skrbnim delom je društvo dvignila na visoko raven ter ga postavila ob bok ostalim članicam Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje.

 

MARIJA JURCA, prejemnica Jurčičeve plakete – v njenem imenu je nagrado prevzel njen brat, Marko Trunkelj

Marija Jurca se s plesno dejavnostjo ukvarja že od rane mladosti. Po njeni zaslugi je ples na Krki živ in del utripa kraja že več generacij. Z učenjem plesa pomembno prispeva k razvoju zdravega druženja, sproščanja in rekreacije vseh generacij.

Njena samostojna plesno – pedagoška pot se je vedno prepletala z dejavnostjo društev v kraju, zato Fejstples od leta 2017 kot plesna sekcija deluje pod okriljem Kulturnega društva Krka. Marija plesno dejavnost razvija v okviru inovativne, vztrajne in produkcijsko ustvarjalne sekcije, ki se je v preteklih letih začela uveljavljati kot nepogrešljivi del društva in je daleč presegla zgolj krajevni pomen, tako z nastopi članov društva kot z organiziranim izobraževanjem na lokalnem in medobčinskem nivoju. Sekcija deluje tako programsko kot projektno, njeno izraznost in ustvarjalnost pa gre v največji meri pripisati plesnim koreografijam, ki so avtorsko delo mentorice.

V svet plesa, njegovo uteho in sprostitev je v 29 letih poučevanja popeljala že mnoge generacije krških mladih in manj mladih plesalcev. Skozi leta druženja ob učenju plesa so se izoblikovala trdna prijateljstva in izjemno ustvarjalen in produktiven podmladek kulturnega društva in kraja nasploh. Marija Jurca s svojim delom prispeva vseobsežno, večgeneracijsko, kontinuirano aktivnost na področju plesa, ki je ciljno usmerjena v vzgojo mladih.

 

POLONA UDOVIČ, prejemnica Jurčičeve plakete

Polona Udovič je violinistka, profesorica violine in pevka. Kot solistka in članica različnih komornih sestavov je imela že več pomembnejših koncertov ter nastopov doma in v tujini. Med drugimi je sodelovala s skupino Terrafolk, s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija, z orkestrom Slovenske filharmonije in z orkestrom SNG Opere in baleta Ljubljana. Že vrsto let se posveča petju argentinskega tanga in portugalskega fada.

Je umetniška vodja Godalnega orkestra Kulturnega društva Stična, ki ga vodi že od same ustanovitve leta 2012. Njene kreativne ideje pripomorejo k raznolikemu programu, ki ga z motiviranimi mladimi glasbeniki orkestra realizira na letnih koncertih. Kot dirigentka deluje izredno profesionalno in suvereno, hkrati pa članom orkestra nudi tenkočutno okolje za ustvarjanje. Kljub temu, da je stroga, njeno učenje izraža veliko mero ljubezni in zanimanja za učence, prav tako pa se zna tudi pošaliti, kritično evalvirati in seveda pohvaliti. Je ustanoviteljica violinske folk skupine Gross upi, ki sedaj pod imenom Propertea deluje samostojno v Kulturnem društvu Stična. Aktivna je tudi kot predavateljica in mentorica različnih delavnic. Napisala je že več aranžmajev. Tudi člane orkestra spodbuja k samostojnemu pisanju aranžmajev, pri tem pa jim svetuje in pomaga.

Za dolgoletno strokovno in organizacijsko delo, kulturno vzgojno in mentorsko delo, ki je pomembno vplivalo na razmah ljubiteljske kulturne dejavnosti na inštrumentalnem področju, je leta 2021 prejela Listino Vinka Štrucla.

 

PAVLA JAKOPIČ, prejemnica Jurčičeve plakete

Pavla Jakopič izhaja iz vasi Čadraže pri Šentjerneju. Že od malega je rada risala in ustvarjala. V ambruško dolino jo je pot pripeljala, ko sta z možem iskala mirno okolje za udobno upokojitev. Je človek s tisočerimi talenti. Rada recitira, poje, ustvarja in še enkrat ustvarja. Da ji kultura in umetniško ustvarjanje pomenita veliko, dokazuje dejstvo, da sodeluje z različnimi organizacijami v Občini Ivančna Gorica in širše. Je aktivna članica Kulturnega društva Ambrus, kjer je že vrsto let tudi članica izvršnega odbora društva. Dejavna je na različnih področjih. Poje pri mešanem pevskem zboru, pripravlja likovne delavnice za otroke in odrasle in se z veseljem udeležuje različnih razstav svojih del tako lokalno kot širše.

Svoje likovno znanje je izpopolnila pri akademskem slikarju Todorčev Antanasovu. Imela je že vrsto samostojnih razstav, med drugimi se redno udeležuje regijskih razstav Javnega sklada za kulturne dejavnosti in mednarodnega likovnega EX-tempora Karneval Ptuj. Njena ustvarjalna domišljija nima meja. Posebno strast ji pomeni poslikava velikonočnih pirhov, s katerimi sodeluje na mednarodni razstavi v Galeriji mesta Krapine in slovenski razstavi pirhov. Ročne spretnosti preizkuša na najrazličnejše načine.

Pavla Jakopič je umetnica, ki kulturo ne samo ustvarja, ampak jo živi z obilico kreativnih trenutkov in vedno z nasmehom na obrazu.

 

MIROSLAV SEVER, prejemnik Jurčičeve plakete

Miroslav Sever je s svojim tenorjem več let aktivno prepeval v dveh pevskih zborih v Ivančni Gorici. Ker se zaveda, da ohranjanje ljudske pesmi ni mogoče, če je ljudje ne prepevajo, je bil pred sedemnajstimi leti med pobudniki in soustanovitelji Pevcev in godcev ljudskih pesmi Studenček. Spremembe v načinu življenja so vzrok, da so se nekatere pesmi izgubile. Ni več priložnosti, na katere so bile navezane, zato Miroslav tudi sam aktivno zbira stare ljudske pesmi in jih s skupino ohranja za naše zanamce. Pesmi iz srca rad prepeva. S svojim suverenim glasom zastavi podlago za pravilno izvedbo melodij. Skupaj s Pevci in godci ljudskih pesmi Studenček nam sporoča, da je prav slovenska ljudska pesem lahko naš ponos, saj krepi identiteto majhnega naroda in kot taka še zdaleč ni na zadnjem mestu vrednostne lestvice.

Kljub lepim letom je vedno pripravljen pomagati pri izvedbi vseh nastopov in koncertov. S svojim hudomušnim značajem rad zapoje tudi nagajive pesmi s katerimi vedno nasmeji in razveseli občinstvo. Delo ves čas posveča svojemu kraju in s ponosom širi glas o naši občini. Miroslav Sever je pri svojih skoraj 82-ih letih najstarejši aktivni član kulturnega društva v občini.

 

GLEDALIŠČE VIDOVO, KULTURNO DRUŠTVO VIDOVO, prejemnik Jurčičeve plakete skupini – v imenu skupine je nagrado prevzela predsednica skupine Alina Cunk Perklič

V Šentvidu se je od nekdaj igralo z daljšimi ali krajšimi prekinitvami vmes. Gledališka skupina se je zbrala leta 1977 in takrat uprizorila veseloigro s petjem HABAKUK, nato pa spet leta 1992, ko je bilo ustanovljeno Gledališče VIDOVO. Med leti 1992 in 2022 so uprizorili 15 iger, pri katerih je igralska zasedba štela vedno več kot 10 igralcev. Obdobje epidemije je zasedbi prineslo veliko izzivov, ki pa niso prekinili elana članic in članov, saj so vaje izvajali kar preko spletnih komunikacijskih orodij. Tako so komedijo Daj obleci se že enkrat uspešno privedli do odrske premiere.

V letu 2022 je skupina Gledališče Vidovo obeležila 30 let delovanja. Ob visokih jubilejih treh svojih sekcij so člani in članice Kulturnega društva VIDOVO uprizorili predstavo Ohcet na Dolenjskem. Gledališka skupina je obogatila program s slikovitimi prikazi opravil v predporočnem in poročnem času. Predstava je bila edinstvena z vidika ohranjanja kulturne dediščine, saj na inovativen in povezovalen način z medgeneracijsko noto razvija zavedanje o nesnovni dediščini.

Skupina prizadevnih igralcev in igralk se z leti povečuje in hkrati pomlajuje, zato se gradijo močne medgeneracijske vezi, predvsem pa sodelujoče usmerja k drugačnemu izražanju in sproščanju. Ekipo Gledališča Vidovo poleg igralcev in igralk sestavljajo še avdio-video tehnika, garderoberki, šepetalki, kostumografinja, scenarist in pomočnik scenarista. Članice in člani bodo svojo primarno poslanstvo, ki ga vidijo kot skrb za pestro kulturno dogajanje, ohranjanje kulturne dediščine in slovenske besede, z zanosom in elanom negovali še naslednja desetletja.

 

MARTIN VENCELJ, prejemnik Jurčičevega priznanja za mlade

Martin Vencelj se je že v zgodnjih otroških letih navduševal nad glasbo. Tako je zrasla tudi njegova želja po igranju diatonične harmonike. Iz zadržanega fantiča je prav s harmoniko postal korajžen muzikant.

Godec pri otroških folklornih skupinah Kulturnega društva Vidovo je že šesto leto. Ves čas ga je k igranju vzpodbujala tudi babica, ki je v mladosti vodila otroško folklorno skupino in je vedela, kako pomembno je imeti dobrega godca vedno na razpolago. Martin je hitro osvojil melodije iz slovenske ljudske zakladnice in z veseljem obiskuje vaje in nastope. Najprej je spremljal starejšega godca. Ko se je skupina razdelila, je samostojno spremljal še mlajšo skupino. Trenutno deluje v mlajši skupini kot mentor novemu godcu, sam pa samostojno spremlja starejšo skupino. Na nastopih je pokazal svoje izjemne spretnosti na harmoniki in tudi igralsko sposobnost. S svojim igranjem otroke v obeh otroških folklornih skupinah povezuje in razveseljuje.

Številni otroci se navdušujejo za igranje harmonike, ampak le redki so tisti, ki s tem spodbujajo razvoj kulture. Vsi se zavedamo, kako pomembno je, da že v mladosti človek spozna, kakšno bogastvo je ohranjanje in prenašanje slovenske kulturne dediščine in izročila na naslednje rodove. Zato je Martinovo uspešno delo pri folklori vredno negovanja in spodbujanja še v naslednjih letih.

 

GAJA ADAMIČ, prejemnica Jurčičevega priznanja za mlade

Gaja Adamič izhaja iz glasbene družine, kjer so zelo zgodaj prepoznali njeno glasbeno navdušenje. Že leta 2015 je začela obiskovati otroški pevski zbor Radiotelevizije Slovenije, od koder je že pri 11 letih presedlala v njihov mladinski pevski zbor. Izkazala se je z odličnim razponom in občutkom za ritem ter seveda dinamiko, kar dokazuje njena zasedenost z zborovskimi nastopi tako v živo kot tudi na snemanjih v studijih Radiotelevizije Slovenije. Glasbeni talent z neverjetnim občutkom razvija tudi z igranjem klavirja.

Že od malih nog je aktivna članica v Kulturnem društvu Josipa Jurčiča na Muljavi. S svojimi nastopi navdušuje obiskovalce vsake prireditve v kraju, pa naj bo ta občinska, gasilska ali kulturna. Nastopa domala v vsaki predstavi na prostem, kjer odigra vloge, ki so ji pisane na kožo. Zelo pomemben pečat igram doda s svojim zvonkim glasom, ko suvereno odpoje solistične pevske vložke. Predano sodeluje tudi v otroškem pevskem zboru in v zadnjem času na pomoč priskoči celo odraslim pevkam. V preteklih letih, ki so bila zaradi znanih razmer zaznamovana z omejitvami, je kar sama popestrila praznična dogajanja s skrbno pripravljenimi nastopi.

Vedno je pripravljena na sodelovanje. S svojo angažiranostjo in aktivnim udejstvovanjem je Gaja Adamič vrstnikom in mlajšim lep zgled kulturnega delovanja.

 

Foto: Gašper Stopar

Zapisala: Saša Koleša