JEZIKOVNI VOZLI s Kristino M. Pučnik – E-pošta

ZKD

sreda, 10. februarja 2021

V zadnjem letu so se številne dejavnosti preselile na splet, s tem pa se je povečalo tudi pisanje elektronskih pisem oz. e-pisem. Elektronsko dopisovanje je sicer že dolgo pomembna sestavina uradovalnega in poslovnega sporočanja, vedno bolj pa tudi osebnega dopisovanja. Današnji prispevek Jezikovnih vozlov s Kristino M. Pučnik je zato namenjen pisanju elektronskih pisem.

Pri e-dopisovanju je bistveno, da se držimo načel kratkosti in jedrnatosti. Seveda mora pri tem ostati naše sporočilo jasno in razumljivo, zato je namesto zapletenih stavčnih struktur včasih bolje izbrati preprostejše stavke, namesto abstraktnih in tujih besed pa konkretne in domače izraze. Gospa M. Pučnik v videoposnetku naniza veliko praktičnih napotkov in pravil, ki so se oblikovala na področju e-dopisovanja. Med drugim boste izvedeli, kaj zapisati v zadevo in kaj v posamezne odstavke sporočila, kako oblikovati nagovor in pozdrav ter katere krajšave se pojavijo v e-sporočilih.

Vabimo vas, da si ogledate posnetek. V njem bo zagotovo prav vsak našel kak uporaben nasvet za pisanje e-pisem.

P. S. Upamo, da so vam Jezikovni vozli všeč, da si jih z veseljem ogledate in da tudi z njihovo pomočjo vaši zapisi postajajo vedno boljši.

Zapisala Špela Zupančič