Jurčičevi nagrajenci leta 2021

ZKD

sreda, 10. februarja 2021

V ivanški občini slovenski kulturni praznik vsako leto obeležimo s posebno prireditvijo, na kateri se vsako drugo leto podelijo tudi Jurčičeve nagrade. Jurčičeva priznanja in plakete prejmejo posamezniki in skupine, ki so pomembno prispevali k razvoju kulture v domačem okolju.

Na podlagi razpisa, ki ga pripravi Zveza kulturnih društev občine Ivančna Gorica, lahko posamezniki, skupine ali društva, ki se ukvarjajo z ljubiteljsko kulturno dejavnostjo, predlagajo kandidate. Med prispelimi predlogi so bile letos izbrane tri prejemnice Jurčičeve plakete posamezniku in en prejemnik Jurčičeve plakete skupini. Pa si oglejmo, kateri so letošnji nagrajeni kulturni ustvarjalci.

Jurčičevo plaketo posamezniku prejme Marija Zaman, članica Kulturnega društva Vidovo.

Svojo igralsko pot je začela v gledališki skupini Petdopol Kulturnega društva Ivančna Gorica. Zadnja leta je kot igralka dejavna v Gledališču Vidovo. V Kulturnem društvu Vidovo svoje talente razdaja tudi z izdelovanjem kostumov in narodnih noš. V rojstni Muljavi v Kulturnem društvu Josipa Jurčiča poskrbi za kostume predstav letnega gledališča. Je tudi aktivna članica Kulturnega društva Harmonija, kjer z navdušenjem prepeva. Kultura je zanjo način povezovanja s soljudmi, zato se ji z veseljem predaja.

Jurčičevo plaketo posamezniku podeljujemo Špeli Zupančič, članici Kulturnega društva Ambrus.

Kot članica literarne skupine je spisala mnogo tekstov za različne prireditve, katerih povezovanje je večkrat tudi sama prevzela. Danes pod njenim mentorstvom literarna skupina pripravi kar štiri odmevne dogodke letno. Delovanje društva bogati s članki in povzetki dogodkov. V Mladinski skupini Kulturnega društva Ambrus se je najprej preizkusila kot igralka, nato pa kot vodja skupine prevzela organizacijo najzahtevnejših projektov društva. Že več let je tudi aktivna članica Godbe Stična, kjer igra klarinet. Pred tem je klarinet skoraj 10 let igrala v Pihalnem orkestru Glasbene šole Grosuplje. Med študijem je pela pri Študentskem zboru svetega Stanislava. Je tudi sodelavka Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica. S svojim mentorstvom in spodbudami mladim v kulturnem društvu in širše na pristen način promovira kulturo.

Jurčičevo plaketo posamezniku podeljujemo Janji Omejec Strnad, članici Kulturnega društva Stična.

Prve glasbene uspehe je dosegla pri osmih letih, ko je na mednarodnem klavirskem tekmovanju v Italiji prejela srebrno priznanje. Zadnja leta je petje najpomembnejša komponenta njenega kulturnega udejstvovanja. Že enajst let se z vso predanostjo posveča vodenju mešanega pevskega zbora Zborallica, ki ga je tudi ustanovila. Z Zborallico je dosegla mednarodno prepoznavnost ter osvojila mnogo priznanj in nagrad. Med drugim najbolj izstopajo srebrno priznanje na Ohridskem zborovskem festivalu v Makedoniji leta 2015 in zlato priznanje ter absolutno prvo mesto v kategoriji mešanih komornih zborov na festivalu Majske muzičke svečanosti v Bijeljini leta 2019. V letu 2020 je bila Zborallica vabljena tudi na sodelovanje pri izvedbi cikla Calling All Dawns v New Yorku, a žal so razmere koncert onemogočile. Janja Omejec Strnad se vsake stvari loti predano in strokovno in zaradi svoje izjemne požrtvovalnosti žanje mnoge uspehe.

Jurčičevo plaketo skupini prejme Mešani pevski zbor Zagradec.

Nagrado je v imenu članov pevskega zbora sprejel njihov predsednik, Luka Šinkovec. Zbor vodi Robert Kohek, ki pevce že dvajset let uspešno pripravlja na dogodke, tradicionalne koncerte in različna tekmovanja. Brez njihove prisotnosti ne mine nobena prireditev v kraju. Njihovi samostojni božični koncerti so postali tradicionalni in zelo odmevni. So redni udeleženci Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. Svojevrsten izziv je tudi vsakoletna udeležba na območnih revijah pevskih zborov. Zbor na teh srečanjih dobiva spodbude ter pohvalne kritike in je bil tudi večkrat s strani strokovnih spremljevalcev predlagan na regijsko raven. Mešani pevski zbor Zagradec je leta 2011 prepeval na diplomskem koncertu Roberta Kohka in leta 2017 na magistrskem koncertu Žige Jernejčiča. S tem je dokazal, da lahko tudi v manjših krajih obstajajo pevski sestavi, ki so kos težjim zborovskim partituram. Dvajsetletnico svojega delovanja so v letu 2020 obeležili z izdajo zbornika in spletnim koncertom.

Vsem nagrajencem iskreno čestitamo in želimo še veliko uspehov na njihovih poteh.

Zapisala Špela Zupančič