Osrednja svečanost ob prazniku Občine Ivančna Gorica s podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2017

Melita Mersel Hočevar

ponedeljek, 29. maja 2017

Občina Ivančna Gorica je izbrala za svoj praznik 29. maj, to je dan, ko se Jurčičevi rojaki spominjamo nastopa pisatelja Josipa Jurčiča za urednika časnika Slovenski narod. Letošnja osrednja svečanost s podelitvijo priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica je potekala v petek, 26. maja 2017, na parkirnem prostoru pri kulturnem domu v Ivančni Gorici. Osrednji govornik je bil župan Občine Ivančna Gorica, Dušan Strnad, ki je spregovoril o delu Občine in načrtih za prihodnost.

Proslavljanje praznika občine Ivančna Gorica se je letošnje leto začelo s povorko po Sokolski ulici, v kateri so se ob zvokih stiške godbe s starodobnimi vozili pripeljali letošnji prejemniki občinskih nagrad in vodstvo občine. Nadaljevalo se je v svečani kulisi pod šotorom, kjer je občinstvo sprva prisluhnilo zvokom Zdravljice v izvedbi Godbe Stična pod taktirko kapelnika Vladimirja Škrleca, nato pa slavnostnemu govorniku županu Dušanu Strnadu.

Župan Dušan Strnad je zbranim povedal: »Praznik praznujemo v spomin na našega rojaka in velikega Slovenca Josipa Jurčiča z Muljave. Josip Jurčič je bil torej eden tistih velikih Slovencev, ki so s svojim aktivnim delovanjem in pokončno držo pripomogli, da smo se Slovenci ohranili kot narod, da imamo svoj jezik in svojo zgodovino. Vsi skupaj se zavedamo, da mora vsakdo prispevati svoj delež v skupno dobro in da samo tako lahko dosegamo stalni napredek in ugodno družbeno klimo, ki bo prijetna in domača za vse in vsakogar«.
V nadaljevanju je župan izpostavil še nekaj od številnih aktivnosti iz različnih področij življenja in dela v občini. »Posodabljamo in gradimo kanalizacijsko, vodovodno in cestno infrastrukturo, pa javno razsvetljavo, otroška in športna igrišča ter kulturne domove. Občinski svet je sprejel podlage za nove industrijske cone. Še letos se bo pričelo z deli na krožišču pri Malem Hudem, nato sledi nadvoz čez železniško progo in obvoznica proti Stični, semaforizirala se bodo tudi nevarna križišča. Sredi gradnje je prizidek za šest dodatnih oddelkov na PŠ Višnja Gora, v poletnih mesecih pa sledi energetska sanacija podružničnih šol Ambrus, Muljava in Stična ter dela vrtca Polžek v Višnji Gori«.

Napovedal pa je tudi začetek priprave idejnih projektov za večnamenski objekt, ki bo stal v Ivančni Gorici na prostoru zdajšnjega kulturnega doma in parkirišča. »Infrastruktura, objekti, oprema, naprave so same po sebi brez pomena, če ni ljudi, ki jih znajo in hočejo uporabljati in dosegati rezultate in uspehe. In takih ljudi je v Občini Ivančna Gorica na srečo veliko«, je še dejal Strnad. Ob zaključku je izrekel čestitke nagrajencem ob prejemu priznanj in nagrad in vsem zaželel prijetno domače praznovanje ob občinskem prazniku.

Slavnostna akademija ob prazniku občine je, že tradicionalno, priložnost za podelitev občinskih nagrad in priznanj. Letos je bilo podeljenih šest priznanj oziroma nagrad. Najvišje priznanje ZLATI GRB, je župan podelil Martini Hrovat iz Ambrusa, za izjemno požrtvovalno in povezovalno vlogo ter prispevke pri razvoju kulturnega, humanitarnega in družbenega življenja v občini Ivančna Gorica.


Martina Hrovat
Jelka Rojec

 

Za izjemno delo na področju likovnega in pedagoškega procesa ter izjemne dosežke na področju kulturnih dejavnosti, je nagrado Josipa Jurčiča prejela Jelka Rojec iz Šentvida pri Stični. Slednja je tudi idejna vodja edinstvenega projekta Šentviških mozaikov na podporni steni in likovna pedagoginja na šentviški osnovni šoli.

Letošnjo nagrado Josipa Jurčiča si je prislužil tudi Stanislav Kovačič iz Muljave, za dolgoletno uspešno delo na turističnem in kulturnem področju v občini Ivančna Gorica.

Stanislav Kovačič

Franc Hočevar

Plaketi Antona Tomšiča sta bili podeljeni Francu Hočevarju iz Bakrca pri Ambrusu za dolgoletno uspešno delo na področju prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja v občini Ivančna Gorica in Ignaciju Zajcu iz Ivančne Gorice za dolgoletno uspešno prostovoljno in požrtvovalno delo na področju preventive in vzgoje v cestnem prometu.


Ignacij Zajec

Jože Nosan

Podeljena je bila tudi plaketa Mihe Kastelica in sicer Jožetu Nosanu iz Zgornje Drage, za pomemben prispevek k ohranjanju etnološke, tehnične premične in zgodovinske dediščine na območju občine Ivančna Gorica.

Poleg že omenjene Godbe Stična so v kulturnem delu osrednje prireditve ob prazniku Občine Ivančna Gorica sodelovali še Mešani pevski zbor Zborallica, Mešani pevski zbor Ambrus ter učenci Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Program je povezovala televizijska voditeljica Bernarda Žarn.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja