Zborovska delavnica s Fernandom Pablom Mejíasom

ZKD

ponedeljek, 8. marca 2021

ZKD Grosuplje, ZKD občine Ivančna Gorica in JSKD OI Ivančna Gorica so novembra 2020 organizirale spletni seminar za zborovodje in pevce odraslih pevskih skupin. Na njem sta kot predavatelja nastopila mezzosopranistka in profesorica petja Polona Kopač Trontelj ter zborovodja Fernando Pablo Mejías. Da bi vsebine seminarja dosegle še več poslušalcev, je gospod Mejías v začetku letošnjega leta pripravil zborovsko delavnico v treh delih, ki je v obliki videoposnetkov dostopna na spletu. Vabimo vas, da si jih ogledate.

Fernando Pablo Mejías je v rodni Mendozi (Argentina) študiral glasbeno teorijo, solfeggio in klavir, v univerzitetnem zboru pa sodeloval kot pevec in korepetitor. Vzporedno je vodil slovenski pevski zbor iz Mendoze, s katerim je gostoval v Sloveniji, kamor se je leta 1998 preselil. Svoje izobraževanje je nadaljeval na Akademiji za glasbo v Ljubljani na Oddelku za dirigiranje pri prof. Marku Letonji in prof. Marku Vatovcu. Vodil je več slovenskih zborov, med njimi MePZ Pomlad iz Novega mesta, Domžalski komorni zbor in APZ France Prešeren Kranj. Prepeval je v Komornem zboru Ave in Komornem zboru Radia Slovenije, od leta 2003 pa je član Zbora Slovenske filharmonije, v katerem je sodeloval tudi kot asistent dirigenta. Septembra 2017 je prevzel vodenje Ženskega pevskega zbora Biser iz Grosupljega ter septembra 2018 MePZ Lea Fortisa iz Trebnjega. Od leta 2019 sodeluje z JSKD RS kot strokovni spremljevalec območnih revij.

V naših kulturnih društvih deluje veliko pevskih zborov in dugih pevskih zasedb. Naj bo zborovska delavnica z gospodom Mejíasom priložnost, da zborovodje poglobijo in utrdijo svoje znanje in veščine za delo s pevci. Delavnica je koristna tudi za pevce, saj bodo tako dobili vpogled v delo dirigenta in bodo bolje razumeli, kaj je namen določenih vaj in pristopov, s katerimi se soočajo v praksi – na pevskih vajah.

 

  1. del: Osnove dirigiranja

Prvi del zborovske delavnice je namenjen jedrnati predstavitvi osnov dirigiranja. Včasih se nam morda zdi, da določena vokalna ali inštrumentalna zasedba ne potrebuje dirigenta in da vse lahko stori brez njega, vendar temu ni tako. Vloga dirigenta je večplastna in zelo pomemba, saj vodi celoten proces priprave na izvedbo neke skladbe. Mejías tako najprej osvetli vlogo dirigenta, nato pa se osredotoči na dirigentsko tehniko, ki bi jo moral vsak dirigent obvladati, da bi lahko pevski ali inštrumentalni sestav vodil kakovostno. Spregovori o drži telesa in osnovnih dirigentskih gibih, še posebej o vzmahu, ki nosi informacije o tempu skladbe, njeni dinamiki in artikulaciji oz. značaju. Poudarja, da mora dirigent s svojim ravnanjem in gibi izvajalcem jasno pokazati, kaj želi skupaj z njimi doseči oz. h kakšni končni izvedbi skladbe teži. Mejías poleg tega predstavi različne načine izvajanja dirigentskih gibov in razlike v dirigiranju različnih artikulacij, dotakne pa se tudi oznak za tempo.

 

  1. del: Izvajanje zborovske glasbe glede na značilnosti obdobij

Drugi del delavnice je povezan z zgodovino glasbe in dirigiranja ter z izvajanjem skladb glede na značilnosti zgodovinskih obdobij. Mejías najprej predstavi spreminjanje vloge dirigenta skozi različna obdobja, od prvih visokih civilizacij do danes. Vloga dirigenta kot samostojnega poklica se je pojavila v 19. stoletju, v romantiki. Dirigent je takrat postal glasbeni virtuoz, ki mora biti dovolj spreten in izobražen, da lahko izvaja čedalje kompleksnejše skladbe. Predavatelj se nato osredotoči na zgodovino glasbe od renesanse do 20. stoletja. Pri vsakem obdobju izpostavi glavne predstavnike in osrednje značilnosti obdobja, pri čemer se osredotoči na to, kaj je bilo in je še vedno pomembno pri izvajanju skladb določenega obdobja ali skladatelja. Na koncu pove, da z različnimi dirigentskimi pristopi nastajajo različne interpretacije enakih skladb. Povabi nas, da to doživimo ob poslušanju in primerjanju izbranih glasbenih primerov.

  1. del: Male skrivnosti velikih rezultatov

V tretjem delu delavnice Mejías poda številne praktične napotke o tem, kako uspešno delovati v vlogi zborovskega dirigenta ter kako se soočati s situacijami in težavami, ki jih to delo prinese. Najprej spregovori o pripravi dirigenta na pevske vaje; pripravo sestavljata didaktični vidik (kako zasnovati vaje, da bodo čim bolj pestre, zanimive in učinkovite) in glasbeni vidik (kako pristopiti k izvedbi določene skladbe). Predavatelj nato predstavi, kako si časovno čim bolje zastaviti vaje, da bodo pevci od njih čim več odnesli, in kakšne so lahko zborovske postavitve. Osredotoči se na izbiro programa, pri čemer izpostavi, da naj bo program predvsem pester in zanimiv – za nas kot izvajalce in za publiko. Pomembno je, da je program za pevce ustrezno zahteven in jim tako predstavlja izziv. Mejías se v nadaljevanju dotakne intonacije; svetuje, na kakšen način dirigent daje začetno intonacijo in kaj lahko stori, če zbor pri neki skladbi intonacijo stalno viša ali niža. Zaključi z nasveti, kako se izogniti nekaterim najpogostejšim napakam in kako jih odpraviti, če do njih pride.

 

V imenu organizatorjev zapisala Špela Zupančič.