Prvi pomladni cvet – roman Ivana Sivca o življenju Jurčiča

ZKD

nedelja, 5. septembra 2021

Vabimo vas na predstavitev nove knjige Ivana Sivca z naslovom

Prvi pomladni cvet – Realistična romantika Josipa Jurčiča.

Knjiga je v letu Josipa Jurčiča nastala ob podpori Občine Ivančna Gorica ter ZKT Prijetno domače Ivančna Gorica in bo prvič predstavljena prav v krajih, kjer je Jurčič zagledal luč sveta.

S pisateljem se bomo srečali na dveh dogodkih – vabilo si oglejte s klikom na sliko:

O nastajanju knjige Prvi pomladni cvet

Ivan Sivec v biografskem romanu prikazuje življenje in delo enega najbolj plodovitih, kakovostnih in priljubljenih slovenskih pisateljev JOSIPA JURČIČA in to vse od rojstva do smrti oziroma do velike slovesnosti na Muljavi leta 1882. Jurčičevo pot odstira v desetih zaokroženih poglavjih z zanimivimi podrobnostmi od šolanja na Krki, Višnji Gori in Ljubljani pa vse do cesarskega Dunaja. Poseben poudarek daje njegovemu časnikarskemu delu pri Slovenskem narodu in leposlovnih listih. Odkriva nam tudi ljubezenski razmerji z Johano Ott in Maričko Schwentner. Seveda pa tudi njegove bogate stike s Franom Levstikom, Josipom Stritarjem, Franom Levcem, Josipom Vošnjakom, Ivanom Tavčarjem in Jankom Kersnikom. Predvsem pa se poglablja v nastajanje njegovih neminljivih del, kot so Deseti brat, Sosedov sin, Cvet in sad, Tugomer itn. Vsekakor gre za knjigo, kakršne doslej še ni bilo: v eni knjigi zveste več, kot je bilo doslej zapisanega v mnogih drugih virih.

Spremni besedi sta napisala župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in akademik prof. dr. Janko Kos.

O nastajanju knjige je Ivan Sivec med drugim zapisal: „Knjiga o Jurčiču je nastajala več desetletij, tako v mislih kot z zbiranjem podatkov, branjem knjig, obiskovanjem knjižnic, muzejev, različnih zgodovinskih oddelkov. Z Jurčičem sem, tako kot mnogi drugi Slovenci, živel od zgodnje mladosti naprej /../. Jurčič mi je bil všeč še posebej zato, ker je znal biti vedno tudi hudomušen, vesel, izviren v prikazovanju vaških posebnežev.

Pred poldrugim letom me je Občina Ivančna Gorica ob njihovem prazniku povabila za slavnostnega govornika. Tedaj sem se pobliže seznanil z zdajšnjim županom Dušanom Strnadom in direktorico Zavoda Prijetno domače Majo Lampret. Z njima in s podžupanjo Martino Hrovat smo potem letos, na začetku Jurčičevega leta, navezali zelo prijeten in prijazen stik ter se skupaj odločili, da izpeljem svojo dolgoletno željo do konca. To je seveda pomenilo ponovno branje vseh Jurčičevih del, znanstvenih in strokovnih razprav o našem velikem pisatelju, obiskal pa sem tudi vse pomembnejše kraje, kjer so živeli in delovali Jurčičevi junaki in seveda sam Jurčič. “

O pisatelju Ivanu Sivcu

Ivan Sivec je najbolj plodovit in že poldrugo desetletje vedno med prvimi tremi najbolj branimi slovenski pisatelji. Napisal je 166 knjig.

Rojen je bil 23. maja 1949 v Mostah pri Komendi, od leta 1972 živi in ustvarja v Mengšu. Na ljubljanski Filozofski fakulteti je diplomiral na Oddelku za slovenistiko, na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo si je pridobil naziv magister etnoloških znanosti. Zaposlen je bil na RTV Slovenija, najdlje kot novinar oz. urednik. Član Društva slovenskih pisateljev je od leta 1987.

Natisnjenih je bilo več kot 355.000 izvodov Sivčevih knjig. Štirinajst knjig je bilo ponatisnjenih, več del dramatiziranih, več kot sto knjig je izdanih v elektronski obliki, dobrih petdeset v slušni, nekaj tudi v brajlici. Vsako leto si bralci v slovenskih splošnih knjižnicah izposodijo več kot 35.000 Sivčevih knjig. Več njegovih knjig je prevedenih v nemščino in angleščino.

Sivčevo pisateljevanje je zaslužna profesorica dr. Helga Krisper Glušič označila kot vitalistični realizem oz. novi realizem s primesmi dokumentaristike.

Dobil je več vidnih nagrad, najvišjo leta 2019, in sicer red za zasluge za narod. V obrazložitvi je zapisano, da je visoko državno odlikovanje prejel za ‘izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest’.