Z Alenko Rebula do ustvarjalnega dela v skupnosti

ZKD

petek, 31. decembra 2021

Predstavljamo vam deset navdihov (posnetkov) v podporo ustvarjalnemu delu posameznika v skupnosti. Koncept sta pripravili Josipa Prebeg in Alenka Rebula. Vsebine predstavlja Alenka Rebula.

Alenka Rebula je filozofinja, pesnica, pisateljica in strokovnjakinja na področju globinske psihologije. Njena knjižna dela so doživela več ponatisov, vsa so še vedno prodajne uspešnice. Kot pravi sama, piše in išče odgovore, kako uporabiti svoje zmožnosti in zaživeti polnost življenja.

Ustvarjalnost je možnost vsakega človeka, da se odziva na dogajanje drugače, kot je to vedno delal, drugače, kot to delajo drugi, drugače, kot se zdi edino možno ali koristno. Daje nam širino in globino pogleda, da vidimo veliko drugih možnosti, da ne ostajamo celo življenje ujeti v vedno ista prepričanja, navade, obveznosti. Kulturno življenje potrebuje svežino, da je uspešno.

Ne pomaga nam, če se ukvarjamo samo z ustvarjalnostjo in hočemo, da zaživi. Še manj deluje, da hočemo, da postanejo ustvarjalni drugi in da bo naša skupnost postala drugačna zato, ker se bomo trudili.

Potrebna je nega mnogih delov sebe, vztrajno posvečanje ustvarjalnemu bistvu svoje osebnosti, da potem opazimo svoja nova dejanja. Odzivi sveta bodo drugačni zato, ker delujemo drugače, in nikogar ne bo potrebno prepričevati. Pritegnili bomo tiste iz svojega okolja, ki čutijo podobno, in se prepoznali. Srečanja bodo rodila lepa, bogata skupna doživetja in če jih bomo skrbno negovali, bodo pognala korenine in rodila dragocene sadove že in še.

Kulturno delo ni trajnostno in ne daje sadov, če ne izvira iz našega veselja do življenja, iz ljubečega zanimanja za ljudi in iz naše osebne drugačnosti. Kdor se žrtvuje, ne žanje, kdor kritizira tudi ne. Kdor se nauči srčno ustvarjati v svoji vsakdanjosti, ima vedno dovolj zase in za druge, ki si želijo prejeti in dati.

Vabljeni, da se odmaknete od napornega tempa in vsakdanjosti ter začutite nekaj sveže »izvirske« vode z Alenko Rebula. Do vsebin lahko dostopate s klikom na povezave, ki so navedene spodaj.

Prvi navdih: Prvi korak do ustvarjalne uspešnosti

Prvi korak do ustvarjalne uspešnosti je v tem, da postanemo pristno občutljivi in resnično živi. Življenje velikih umetnikov je v naši kulturni tradiciji ustvarilo splošno prepričanje, da samo trpljenje in velika ranljivost rodita ustvarjalne dosežke. Drugi spet trdijo, da sta potrebni odločnost in nenehna pozitivnost, da ustvarimo kaj lepega. V resnici ne drži ne eno ne drugo. Ustvarjalna moč se rodi iz živosti, iz občutenja za živo, iz tega, da si upamo čutiti vse in zares.

Drugi navdih: Drugačen pogled

Vsak od nas je knjiga z mnogimi poglavji in v njej je vse, kar je potrebno, le ovrednoteno mora biti, da zagledamo svoj potencial. Na svojo zgodbo je mogoče gledati zelo drugače, kot smo navajeni. Ustvarjati iz sebe še najprej pomeni, da znamo prepoznati vse, kar smo že zgradili.

Tretji navdih: Moč ustvarjalnosti

Nega občutka za lepo in dobro na vsakem koraku je nepogrešljiv del ustvarjalnega življenja. Moč ustvarjalnosti vsak hip išče in najde način, da poseže v vsakdanje dogajanje in dela vse lažje, mehkejše in toplejše.

Četrti navdih: Z ustvarjalnostjo do novih rešitev

V stiski in napetosti, v neuspehu in prekinjenih načrtih se brez ustvarjalnosti popolnoma ustavimo in ostaja le preživetje. Razvita ustvarjalna moč nam omogoči, da spet in spet opazimo možnosti in izpeljemo pot do izhoda.

Peti navdih: Ustvarjanje in negovanje odnosov

Brez nege odnosov ne moremo ustvarjati. Zanimanje za druge, nudenje in doživljanje podpore, pravičnost, vse to nam omogoča, da naš prispevek najde pot do drugih in da se povabljeni odzovejo.

Šesti navdih: Znanje in ustvarjalnost

Potrebna je skromnost in zavedanje česa ne znamo, da smo znova in znova pripravljeni na učenje. Razvijanje ustvarjalnosti ni poceni in zastonj, tako kot to velja za vse, kar je dragoceno. Obenem pa je važno, da izbiramo učenje po svoji meri. Ne potrebujemo splošnega znanja, potrebujemo tisto znanje, ki prebuja našo osebno živost in globlje veselje. Ne učimo se za druge, ampak za svoje boljše življenje, zato ne zahtevajmo, da je zastonj.

Sedmi navdih: Spoštovanje različnosti deluje povezovalno

Zavedanje, da so drugi pomembni, spoštovanje različnosti značajev, pogledov, stilov delovanja, vse to omogoča, da delujemo povezovalno. Uveljavljati sebe ni ustvarjalno, izražati sebe pa. Potrebno je najti ravnovesje med potrebo po izstopanju in ovrednotenosti in podpiranjem drugih, da lahko dobijo isto.

Osmi navdih: Ustvarjalnost spoštuje svobodo posameznika

Včasih se bojimo razhoda skupine in razpada skupnega dela in začnemo izvajati pritisk, zahtevati, preprečevati odhajanja iz skupine, se sklicevati na dolžnost. Ustvarjalnost pa je odprta za prihajanje in odhajanje vseh, ki želijo trenutno prispevati in spoštuje svobodo posameznika. Prisila, očitki, okrivljanje, zamera … ovirajo ustvarjalno življenje in uničujejo dosežke.

Deveti navdih: Ovrednotenost ustvarjalnosti

Važni so trenutki praznovanja, srčnega obdarovanja, kjer lahko vsakdo doživi svojo pomembnost. Včasih je potrebno obilje, razkošje, čeprav ustvarjalnost izraža svojo moč tudi v največji oviranosti. Znati druge ustvarjalno ovrednotiti, postaviti v ospredje, obdariti in se skupaj veseliti vsega doseženega deluje zelo povezovalno. To je enako važno kot deliti žalost in neuspeh.

Deseti navdih: Ljubezen do umetnosti se rodi na osebni poti

Dediščina človeštva, ki se izraža v umetnosti, je ogromna in neizčrpna. A uživanje umetnosti je zahtevno in pot vzvišenega določanja, kaj bi kdo moral poznati in ceniti, je slepa ulica. Izobraženci so pogosto vzvišeni. Ustvarjalnost nam omogoča, da povabimo druge brez zahtev in pritiska, češ, naj neuko ljudstvo končno vidi kaj kakovostnega … Ljubezen do umetnosti se rodi na osebni poti, ki je drugačna za vsakega človeka in v vsakem obdobju življenja potrebujemo kaj drugega, drugi pa tudi. Tako se lahko srečujemo na skupnih križiščih.

 

Posnetki so nastali v okviru izobraževanj ZKD občine Ivančna Gorica v sodelovanju z JSKD OI Ivančna Gorica in so namenjeni razvoju osebnih kompetenc v ljubiteljski kulturi.

Besedilo povzeto po konceptu Alenke Rebula.